Biểu hiện ở trẻ bị cận thị Archives - Máy đưa võng tự động TS cho bé

Biểu hiện ở trẻ bị cận thị

Biểu hiện ở trẻ bị cận thị

Biểu hiện ở trẻ bị cận thị

Trẻ đã cận thị nên khám mắt 6 tháng một lần để chỉnh kính phù hợp với độ cận thị. Cận thị là một tật khúc xạ của mắt, lứa tuổi bị cận thị nhiều nhất là 11- 16 tuổi. Trẻ bị cận thị sẽ có các dấu hiệu: Khi xem tivi hay xem tranh ảnh, trẻ phải tới gần mới nhìn thấy. Học ở trường trẻ thường phải chép bài của bạn, hoặc chép đề bài sai, viết sai chữ, kết quả học tập giảm sút. Trẻ thường phải dụi mắt, sợ ánh sáng hoặc hay kêu chói mắt, mỏi mắt, nhức đầu, chảy nước mắt. Trẻ không thích các việc cần phải nhìn nhiều như: vẽ hình, tô …

Xem thêm »

Biểu hiện ở trẻ bị cận thị

Biểu hiện ở trẻ bị cận thị

Trẻ đã cận thị nên khám mắt 6 tháng một lần để chỉnh kính phù hợp với độ cận thị. Cận thị là một tật khúc xạ của mắt, lứa tuổi bị cận thị nhiều nhất là 11- 16 tuổi. Trẻ bị cận thị sẽ có các dấu hiệu: Khi xem tivi hay xem tranh ảnh, trẻ phải tới gần mới nhìn thấy. Học ở trường trẻ thường phải chép bài của bạn, hoặc chép đề bài sai, viết sai chữ, kết quả học tập giảm sút. Trẻ thường phải dụi mắt, sợ ánh sáng hoặc hay kêu chói mắt, mỏi mắt, nhức đầu, chảy nước mắt. Trẻ không thích các việc cần phải nhìn nhiều như: vẽ hình, tô …

Xem thêm »